Търсене:


 

Категории Продукти
Идустриална техника и оборудване
Автоматизация и роботика (19)
Автосервизно оборудване (98)
Генератори (41)
Други (7)
Дървообработваща техника (20)
Електрически инструменти (50)
Електричество (169)
Електроника (12)
Заваръчна техника и консумативи (39)
Измервателни инструменти и машини (19)
Индустриални маркучи (47)
Компресори и оборудване (19)
Масла, греси и техника за тях (16)
Металообработваща техника (10)
Оборудване за пречиствателни станции (19)
Пневматични инструменти (31)
Пневматични компоненти (67)
Подемни и теглещи механизми (20)
Помпи (54)
Почистваща техника (47)
Ръчни инструменти (52)
Складово оборудване (70)
Хидравлични компоненти (11)
Строителство
ВиК и ОВИ (142)
Земекопна и товарачна техника (25)
Малка строителна механизация (32)
Подемно - строителна техника (24)
Пътностроителна и пътноремонтна техника (24)
Строителна техника ПОД НАЕМ (1)
Строителни материали (21)
Техника за комунално строителство (6)
Земеделие
Брани (3)
Валяци (1)
Комбайни (1)
Косачки (7)
Култиватори (6)
Плугове (3)
Прецизно земеделие (8)
Пръскачки (3)
Разпръсквачки (1)
Сеялки (4)
Трактори (7)
Фрези (5)
МЕТЕКО АД

Адрес:

Телефон: + 359 2 9555493


МЕТЕКО АД е българо-италианско акционерно дружество, създадено през 1990 г. Специализирано е в проектирането и изграждането на аспирационно-обезпрашителни инсталации за очистването на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.

МЕТЕКО АД разработва и доставя ръкавни и патронни филтри за обезпрашаване на работната среда в производствените помещения на леярни, дърводелни, мелници, текстилни цехове и др.
За улавяне и очистване на прахогазовите емисии на работното място в машиностроителни заводи МЕТЕКО АД предлага малогабаритни"PULSE-JET" филтри с производителност до 2000 м3/ч.

МЕТЕКО АД проектира и доставя стационарни промишлени прахосмукачки, подходящи за почистване на пода и конструкциите в различните производства.
МЕТЕКО АД държи изключителното представителство за българския пазар на продуктите на полската фирма  предлагаща локални аспирационни обезпрашителни съоръжения /прахоуловители/ за очистване на замърсения въздух в производствените помещения.
МЕТЕКО АД извършва реконструкция и модернизация на съществуващи аспирационно-обезпрашителни инсталации както и изпълнява индивидуални заявки за доставка на центробежни вентилатори, шнекови транспортьори, шлюзови питатели, регулиращи клапи, направляващи апарати за вентилатори и др.

МЕТЕКО АД проектира, изработва, доставя и въвежда в експлоатация инсталации за обезмирисяване на газове. Инсталациите се разработват за всеки отделен случай в зависимост от конкретните условия и изисквания на клиента и са особено подходящи за производства и дейности, свързани с отделянето на миришещи газове.

В областта на третирането на битови отпадъци МЕТЕКО АД проектира и доставя сортировъчни линии за твърди битови отпадъци както и инсталации за безвредна термична обработка на хранителни отпадъци от летищни комплекси, хотели, заведения за обществено хранене и медицински отпадъци от лечебни заведения, комплектовани със съоръжения за неутрализация на вредните кисели газове и очистване на прахогазовите емисии с оползотворяване на отделената топлината.

МЕТЕКО АД е икономически стабилна фирма, което ни позволява да предлагаме на нашите клиенти облекчен и гъвкав режим на финансиране на изгражданите обекти. По желание на клиента част от оборудването, влизащо в състава на предлаганите от нас съоръжения може да се произведе от него по наша документация и контрол.
През 2004 г. фирмата внедри система за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO./Сертификати/

В процес на внедряване е система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ съгласно OHSAS 18001.
Бюлетин
Искам да получавам безплатен бюлетин на e-mail: